Item Details

Basic info

Muster: Krieger-Silberschmuck (färbbar) (Kopf) -
Description

Nach dem Einlösen kannst du 4 'Kopf: Krieger-Silberschmuck' zu 1 'Kopf: Krieger-Silberschmuck (färbbar)' verbinden.

Crafting info

Recipe Raw Materials Result
4x Kopf: Krieger-Silberschmuck + 1x Muster: Krieger-Silberschmuck (färbbar) (Kopf) = 1x Kopf: Krieger-Silberschmuck (färbbar) x1

Comments powered by Disqus